PIMPF w Szczecinie zawsze wyjątkowy – 30/06/2018

W oczekiwaniu na kolejną, tym razem wakacyjna imprezę video z ostatniej depoteki.
film nadesłała JO z DepecheMode.Com.PL